JAPONSKÝ

Charakteristika

Japonský dizajn inšpiruje zjednodušujúcou prirodzenou esenciou, ktorá sa nachádza v minimalistickej architektúre a taktiež v štýle Zen. Línia, forma, priestor, svetlo a materiál sú len niektoré z podstatných prvkov, ktoré sú základom tohto veľmi populárneho estetického dizajnu. Veľký dôraz je kladený na absenciu nepodstatných vnútorných stien, aby sa otvoril priestor a umožnil organický tok medzi vnútornou a vonkajšou štruktúrou budovy. Predpokladá sa, že táto prax zdôrazňuje samotné jadro elementárnej kvality života. Japonskí architekti ako Tadao Ando vytvorili tento koncept pomocou materiálov, geometrie a prírody, aby dosiahli výnimočný vzťah medzi prírodným prostredím, lokalitou a budovami.

Prvky

Nerezové základné vybavenie udržuje obytné priestory od pocitu stiesnenosti a preplnenosti. Necháva krásu dreva a farebné prvky odrážať v jeho prirodzenom svetle.

Posuvné dvere umožňujú, aby sa exteriér a interiér japonských loftových miestností organicky spojili jeden do druhého.

Príklady