O projekte

https://lextav.sk/wp-content/uploads/2019/07/11-obyvacka-4.jpg

V projekte Dúbravy využil naše služby klient, ktorý si želal kompletné zrealizovanie interiéru v teplých, svetlých farbách s dôrazom na prírodné materiály.

Jeho požiadavkou bolo minimalizovať zásahy do existujúcich rozvodov elektriny, vody a odpadu, takže sme nábytok maximálne prispôsobili existujúcej dispozícii a stavu bytu.

https://lextav.sk/wp-content/uploads/2019/07/design-tool-e1564257565567.png

ROZLOHA

123,42m2

https://lextav.sk/wp-content/uploads/2019/07/euro-e1564257486621.png

CENA REALIZÁCIE

€60.000

https://lextav.sk/wp-content/uploads/2019/07/11-obyvacka-4.jpg

Ostatné
projekty