Pohodová obývačka

Denná časť bytu - Ružinov

O projekte

https://lextav.sk/wp-content/uploads/2019/07/pohlad-6.jpg

Od klientov sme dostali zadanie prepracovať dennú časť ich bytu. Dôležité bolo tiež navrhnúť vstup s dostatočným úložným priestorom. Hlavným cieľom však bolo kompletne prepracovať dispozíciu kuchyne a vytvoriť pohodovú obývačku tak, aby spolu ladili.

https://lextav.sk/wp-content/uploads/2019/07/design-tool-e1564257565567.png

ROZLOHA

65,90m2

https://lextav.sk/wp-content/uploads/2019/07/euro-e1564257486621.png

CENA REALIZÁCIE

€29.000,-

https://lextav.sk/wp-content/uploads/2019/07/pohlad-6.jpg

Ostatné
projekty