V spoločnosti veríme, že architektúra môže obohatiť náš každodenný život a pozdvihnúť vnímanie človeka, organizácie alebo komunity. Snažíme sa o architektúru, ktorá posilňuje funkciu spoločnosti a vyjadruje svoj odkaz tým, že zahŕňa ľudské správanie v rámci svojej konceptuálnej sociálnej štruktúry.

Obohacujeme spôsoby, akými ľudia pracujú, žijú, hrajú sa a vytvárame tak obraz v súlade s hodnotami firmy. Tým, že sme vysoko empatickí a rešpektujeme potreby komunity, vytvárame architektúru, ktorá je zároveň hrdá a pokorná, zostáva v súlade s jej účelom a vytvára zmysel pre miesto, ktoré je adekvátne pre spoločnosť, ktorej slúži.

Ponúkame kompletný servis v oblasti architektúry a plánovania:

  • plánovanie a príprava architektonickej štúdie (2D a 3D)
  • príprava technickej dokumentácie pre komunikáciu s úradmi
  • manažment procesu vydania stavebného povolenia
  • príprava realizačných projektov spolu s rozpočtom diela
  • autorský dozor
  • stavebný dozor