Náš aktuálny

Cenník

Projekt

Stavba

Interiér

Orientačná cena:

Predpoklad investície s DPH:

Druh stavby:

Výsledna cena s DPH:

Potrebujete ponuku na mieru?
Kontaktujte nás
Projektová dokumentácia obsahuje
 • Prípravné práce - zhromaždenie podkladov, geodetické zameranie pozemku
 • Architektonická štúdia
 • Projektová fáza - územné konanie
 • Projektová fáza - stavebné konanie
 • Projektová fáza - výber zhotoviteľa
 • Realizačná fáza - projekt na uskutočnenie stavby
 • Realizačná fáza - Autorský dozor na stavbe
Potrebujete naceniť stavebné práce?
Kontaktujte nás
BASIC

35

/m2 s DPH

 • zameranie a zdigitalizovanie nehnuteľnosti,
 • interiérová štúdia vo forme 2D dispozície,
 • technické a realizačné výkresy
 • rozpočet
PREMIUM

45

/m2 s DPH

 • zameranie a zdigitalizovanie nehnuteľnosti,
 • interiérová štúdia vo forme 2D dispozície,
 • interiérová štúdia vo forme 3D skice,
 • technické a realizačné výkresy
 • rozpočet
MAX

59

/m2 s DPH

 • zameranie a zdigitalizovanie nehnuteľnosti,
 • interiérová štúdia vo forme 2D dispozície
 • interiérová štúdia vo forme 3D skice
 • fotorealistická 3D vizualizácia interiéru,
 • technické a realizačné výkresy
 • rozpočet
KUCHYŇA SCHÜLLER

200

/kuchyňa s DPH (vratná záloha pri zrealizovanej objednávke)

 • 2 hodinová konzultácia,
 • zameranie,
 • návrh kuchynskej linky so zapracovaním do priestoru nehnuteľnosti
 • rozpočet